transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trophoblastic disease. In Gynekologi eds Janson PO, Landgren BM.

Författare och institution:
Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
ISBN:
9789144047935
Antal sidor:
267-270
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Lund studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
198516
Posten skapad:
2014-05-26 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007