transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cybermobbning – Utseendet är ofta i fokus speciellt när det gäller flickor

Författare och institution:
Ann Frisén (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Cyberbullying: A Challenge for Researchers and Practitioners, Gothenburg, Sweden, May 12,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
198490
Posten skapad:
2014-05-26 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007