transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Något om tillämpningen av Wienkonventionen i skatteavtalssituationer

Författare och institution:
Ann-Sophie Sallander (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk skattetidning, ( 8 ) s. 859-867
ISSN:
0346-2218
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Nyckelord:
Skatterätt, internationell skatterätt, Wienkonventionen, skatteavtal, internationell rätt
Postens nummer:
198483
Posten skapad:
2014-05-26 09:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007