transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enabling an active and social lifestyle - elderly persons in the risk zone

Författare och institution:
Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lena Zidén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Nordic Congress of Gerontology, Gothenburg, 25-28 May 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Health promotion, active lifestyle
Postens nummer:
198410
Posten skapad:
2014-05-22 10:43
Posten ändrad:
2014-06-18 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007