transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Implementering av person-centrerad vård i slutenvården

Författare och institution:
Kerstin Dudas (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Jerzy Kaczynski (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars-Eric Olsson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Personcentrering inom hälso- och sjukvård – från filosofi till praktik. Inger Ekman (red.), s. 172-206
ISBN:
978-91-47-11405-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
198395
Posten skapad:
2014-05-21 15:57
Posten ändrad:
2016-06-10 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007