transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interest in food events:some insights from Swedish consumers

Författare och institution:
Tommy Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centrum för turism & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU); Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centrum för turism & Mistra Urban Futures, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Food and Wine Events in Europe - A stakeholder approach. Edited by Alessio Cavicchi & Cristina Santini, s. 201-212
ISBN:
978-0-415-82781-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
New York
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
198357
Posten skapad:
2014-05-21 09:36
Posten ändrad:
2015-04-01 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007