transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal markers of inflammation in the subcortical ischemic vascular disease type of vascular cognitive impairment

Författare och institution:
Gary A Rosenberg (-); Maria Bjerke (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Stroke, 45 ( 5 ) s. 1531-1538
ISSN:
0039-2499
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Invärtesmedicin
Postens nummer:
198308
Posten skapad:
2014-05-20 11:51
Posten ändrad:
2014-06-25 13:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007