transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An in vivo rat model for studies of the urinary bladder function

Författare och institution:
Patrik Aronsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Michael Winder (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Martin Johnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Gunnar Tobin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi)
Publicerad i:
Neuroscience 2012,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Farmakologi
Postens nummer:
198296
Posten skapad:
2014-05-20 10:47
Posten ändrad:
2014-06-25 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007