transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Swedish version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and the Child Health Questionnaire (CHQ)

Författare och institution:
B. Andersson Gare (-); N. Ruperto (-); S Berg (-); S. Hagelberg (-); N. O. Jonsson (-); B. Magnusson (-); Jeanette Martinell (-); Ann Erling (Psykologiska institutionen); J. M. Landgraf (-)
Publicerad i:
Clinical and Experimental Rheumatology, 19 ( 23 ) s. 146-150
ISSN:
0392-856X
E-ISSN:
1593-098X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
198264
Posten skapad:
2014-05-19 16:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007