transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metabolic Effects of Basal or Premixed Insulin Treatment in 5077 Insulin-Naïve Type 2 Diabetes Patients: Registry-Based Observational Study in Clinical Practice.

Författare och institution:
Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Nils Ekström (Institutionen för medicin); Sara Bruce Wirta (-); Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); MirNabi Pirouzi Fard (-); Ann-Marie Svensson (-)
Publicerad i:
Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders, 5 ( 1 ) s. 243-254
ISSN:
1869-6953
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
To investigate the clinical effects associated with premixed insulin (PM) and basal insulin [insulin NPH (NPH), insulin glargine (IG), insulin detemir (ID)], in insulin-naïve patients with type 2 diabetes in routine clinical care.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Nyckelord:
Basal insulin, Glycosylated hemoglobin, Insulin detemir, Insulin glargine, Neutral protamine Hagedorn, Premixed insulin, Type 2 diabetes
Postens nummer:
198200
Posten skapad:
2014-05-17 19:18
Posten ändrad:
2015-01-23 13:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007