transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Predicting mortality in people with Type 2 diabetes mellitus after major complications: a study using Swedish National Diabetes Register data.

Författare och institution:
P J Kelly (-); P M Clarke (-); A J Hayes (-); U-G Gerdtham (-); J Cederholm (-); P Nilsson (-); Björn Eliasson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Soffia Gudbjörnsdottir (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Diabetic medicine : a journal of the British Diabetic Association, 31 ( 8 ) s. 954-962
ISSN:
1464-5491
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To predict mortality risk and life expectancy for patients with Type 2 diabetes after a major diabetes-related complication.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Endokrinologi och diabetes ->
Diabetologi
Postens nummer:
198198
Posten skapad:
2014-05-17 19:15
Posten ändrad:
2014-10-07 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007