transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Peer Gynt drar med handen över sin uppblåsbara dröm. Några tankar om teatern, scenografin och det kyrkliga kulturarvet

Författare och institution:
Astrid von Rosen (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
De kyrkliga kulturarven. Aktuell forskning och pedagogisk utveckling / redigerad av Emilie Karlsmo, Jakob Lindblad, Henrik Widmark, s. 213-224
ISBN:
978-91-554-8868-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Acta universitatis upsaliensis
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
Scenografi, kyrkligt kulturarv, Lacan, Ibsen, Peer Gynt
Postens nummer:
198179
Posten skapad:
2014-05-16 16:46
Posten ändrad:
2014-06-17 14:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007