transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Estetisk lärprocess via konstnärlig gestaltning- en upplevelsemetod och ett pedagogiskt redskap

Författare och institution:
Gunilla Gårdfeldt (Högskolan för scen och musik)
Publicerad i:
Karlsson Häikiö, T.,Lindgren M. & M. Johansson (red.) Texter om konstarter och lärande, s. 242-259
ISBN:
978-91-978476-9-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
kroppens intelligens, närvaro, undertexter, konsten och musiken som instrumentell kraft via rollspel
Postens nummer:
197985
Posten skapad:
2014-05-13 12:44
Posten ändrad:
2014-12-03 14:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007