transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cytokine imbalance in irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis.

Författare och institution:
M Bashashati (-); N Rezaei (-); A Shafieyoun (-); D P McKernan (-); L Chang (-); Lena Öhman (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); E M Quigley (-); M Schmulson (-); K A Sharkey (-); Magnus Simrén (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 26 ( 7 ) s. 1036–1048
ISSN:
1365-2982
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder of unknown etiology; although infection and inflammation have recently been considered as important etiologic agents. A recent meta-analysis showed correlations between cytokine [interleukin-10 (IL-10) and tumor necrosis factor (TNF)] gene polymorphisms and IBS; however, it is still unknown whether patients with IBS have different cytokine profiles compared to healthy population.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
cytokine;irritable bowel syndrome;meta-analysis
Postens nummer:
197974
Posten skapad:
2014-05-13 09:49
Posten ändrad:
2014-08-05 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007