transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

Redaktör(er):
Katarina Saltzman (Institutionen för kulturvård); Lina Midholm (-)
ISBN:
978-91-86959-14-2
Antal sidor:
384
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Institutet för språk och folkminnen, i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Naturen för mig: Nutida röster och kulturella perspektiv är en populärvetenskaplig bok om människor och natur. Den bygger på erfarenheter och berättelser som vittnar om ett stort engagemang, men också om att ämnet är stort och svårgripbart. I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Boken utgår från ett rikt och mångsidigt material som har samlats in över hela Sverige – genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten. Den innehåller ett trettiotal artiklar som varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. De många rösterna ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen och berör frågor som: Vad är natur? Var finns den? Vad gör vi där?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Postens nummer:
197969
Posten skapad:
2014-05-12 22:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007