transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Giorgio Agamben och den gudomliga ekonomin

Författare och institution:
Ola Sigurdson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Giorgio Agamben, Vad är ett dispositiv?; översatt till svenska av Gustav Sjöberg, med ett efterord av Ola Sigurdson och bilder av Federico De Leonardis, s. 46–69
ISBN:
978-91-980963-4-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Eskaton
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kommentar till översättningen av Giorgio Agambens essä "Vad är ett dispositiv?" utifrån hans läsning av den patristiska teologin och dess relevans för det samtida sociala och kulturella tillståndet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Systematisk teologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Religionsfilosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Dogmatik med symbolik
Nyckelord:
Guds ekonomi, treenighet och ekonomi, dispositiv, filosofi och teologi
Postens nummer:
197960
Posten skapad:
2014-05-12 17:28
Posten ändrad:
2014-06-05 14:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007