transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den estetiskt meningsfulla författardöden? Victoria Benedictssons självmord mellan tragedi och triumf

Författare och institution:
Åsa Arping (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, s. 55-63
ISBN:
978-91-7061-147-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
197896
Posten skapad:
2014-05-10 14:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007