transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Litterära provokationers värde och funktion

Författare och institution:
Christian Lenemark (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Liv, lust och litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, s. 314–324
ISBN:
978-91-7061-147-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
litterära provokationer, fakta och fiktion, Maja Lundgren, traumatisk realism, performativ biografism, performance
Postens nummer:
197894
Posten skapad:
2014-05-10 11:40
Posten ändrad:
2014-06-05 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007