transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The spleen and pooling of blood cells.

Författare och institution:
Hans Wadenvik (Medicinska institutionen); Jack Kutti (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
European journal of haematology, 41 ( 1 ) s. 1-5
ISSN:
0902-4441
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Animals, Blood Cells, physiology, Blood Platelets, physiology, Erythrocytes, physiology, Granulocytes, physiology, Humans, Spleen, physiology, Splenic Diseases, physiopathology
Postens nummer:
197863
Posten skapad:
2014-05-09 17:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007