transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politics as Usual at the Court? National interests and member state governments before the European Court of Justice

Författare och institution:
Olof Larsson (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen); Daniel Naurin (Centrum för Europaforskning (CERGU) & Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
7th ECPR General Conference, Bordeaux, 7-9 September ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
197802
Posten skapad:
2014-05-09 14:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007