transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om vinnare och förlorare när grundskolans musikundervisning strävar efter att bli mer informell och elevanpassad

Författare och institution:
Åsa Bergman (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Kritisk utbildningstidskrift (KRUT) , 3/09
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Nyckelord:
musikundervisning, identitet, genus
Postens nummer:
197796
Posten skapad:
2014-05-09 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007