transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Radiation therapy and concurrent topotecan followed by maintenance triple anti-angiogenic therapy with thalidomide, etoposide, and celecoxib for pediatric diffuse intrinsic pontine glioma.

Författare och institution:
Mikaela Porkholm (-); Leena Valanne (-); Tuula Lönnqvist (-); Stefan Holm (-); Birgitta Lannering (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Pekka Riikonen (-); Dorota Wojcik (-); Astrid Sehested (-); Niels Clausen (-); Arja Harila-Saari (-); Eckhard Schomerus (-); Halldora K Thorarinsdottir (-); Päivi Lähteenmäki (-); Mikko Arola (-); Harald Thomassen (-); Ulla M Saarinen-Pihkala (-); Sanna-Maria Kivivuori (-)
Publicerad i:
Pediatric blood & cancer, 61 ( 9 ) s. 1603–1609
ISSN:
1545-5017
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Despite major treatment attempts, the prognosis for pediatric diffuse intrinsic pontine gliomas (DIPGs) remains dismal. Gliomas are highly vascularized tumors, suggesting that the prevention of vessel formation by anti-angiogenic treatment might be effective.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
anti-angiogenic therapy; celecoxib; etoposide; pediatric; pontine glioma; thalidomide
Postens nummer:
197721
Posten skapad:
2014-05-08 10:21
Posten ändrad:
2014-09-24 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007