transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

DDIT3 Expression in Liposarcoma Development

Författare och institution:
Christina Kåbjörn-Gustafsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Katarina Engström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi); Pierre Åman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi)
Publicerad i:
Sarcoma, 2014 s. 954671
ISSN:
1357-714X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Liposarcomas are mesenchymal tumors containing variable numbers of lipoblasts or adipocytes. The most common entities, well differentiated/dedifferentiated liposarcoma (WDLS/DDLS) and myxoid/round cell liposarcoma (MLS/RCLS), are both characterized by genetic rearrangements that affect the expression of the transcription factor DDIT3. DDIT3 induces liposarcoma morphology when ectopically expressed in a human fibrosarcoma. The role of DDIT3 in lipomatous tumors is, however, unclear. We have analyzed the expression of DDIT3 in 37 cases of liposarcoma (WDLS/DDLS n = 10, MLS/RCLS n = 16, and pleomorphic liposarcomas (PLS) n = 11) and 11 cases of common benign lipomas. Major cell subpopulations of WDLS/DDLS and MLS/RCLS tumors were found to express DDIT3 or the derived fusion protein, whereas PLS cases showed only a few positive cells. The lipomas contained large subpopulations expressing DDIT3. No correlation between numbers of DDIT3 expressing cells and numbers of lipoblasts/adipocytes was found. In vitro adipogenic treatment of two DDIT3 expressing cell lines induced lipid accumulation in small subpopulations only. Our results suggest a dual, promoting and limiting, role for DDIT3 in the formation of lipoblasts and liposarcoma morphology.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Morfologi ->
Tumörbiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylärbiologi
Nyckelord:
Tumor biology, molecular biology,
Postens nummer:
197709
Posten skapad:
2014-05-07 21:47
Posten ändrad:
2014-06-04 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007