transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethics of uterus transplantation with live donors.

Författare och institution:
Michael Olausson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Liza Johannesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Daniel Brattgård (-); César Diaz-Garcia (-); Cecilia Lundmark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Klaus Groth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Janusz Marcickiewicz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Anders Enskog (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Randa Racho El-Akouri (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Andreas Tzakis (-); Xavier Rogiers (-); Per-Olof Janson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi); Mats Brännström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för obstetrik och gynekologi)
Publicerad i:
Fertility and sterility, 102 ( 1 ) s. 40–43
ISSN:
1556-5653
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Reproduktionsmedicin och gynekologi ->
Obstetrik och kvinnosjukdomar
Postens nummer:
197541
Posten skapad:
2014-05-05 11:40
Posten ändrad:
2014-09-01 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007