transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Musikalisk ämneskunskap i förändring - didaktiska utmaningar.

Författare och institution:
Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik); Cecilia Wallerstedt (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
NÄD, Nationell ämnesdidaktisk konferens, Göteborg 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Den svenska lärarutbildningen har sedan mitten på 1900-talet varit föremål för omfattande reformeringar. När det gäller musiklärarutbildningen så har en rad utbildnings- och kulturpolitiska reformer legat till grund för försök att implementera nytänkande i takt med samhällets utveckling och därigenom öka förutsättningarna för en slags musikalisk medborgerlig yttrandefrihet. Där 1950-talets reformer lade vikt vid en demokratisering av bildning vad gäller musikkulturella värden, fokuserades i 1970-talets reformer en breddning av musikgenrer i syfte att utmana konstmusikens hegemoni och möta ungdomsmusiken. Tiden efter 1995 har beskrivits som tredje positionens musikpedagogik, en pedagogik som utgår från kulturella omvärderingar och mediers utbredning. Här handlar det exempelvis om digitaliseringen av musikområdet men också om en breddning av musikbegreppet som sådant. Didaktiska modeller grundade i en stark idétradition om musikens performativa sida kan ses som en av de utmaningar som dagens musiklärarutbildning har att brottas med. Idag kan vi konstatera att barn och unga lär sig kommunicera med hjälp av musik via helt andra kompetenser och på helt andra "scener" än de gängse, vilket måste ses som utmanande för dagens musiklärare. Mot bakgrund av förändrade tekniska möjligheter diskuterar nu forskare nya innebörder i begrepp som musikalisk kreativitet, musiklyssning och musikskapande. Med empiriska exempel hämtade från aktuella forskningsprojekt kring grundskolans musikundervisning kommer ett antal frågor kring dagens och morgondagens musiklärarutbildning att diskuteras. Vilka är framtidens utmaningar inom ämnesdidaktisk undervisning och forskning i musik?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
HUMANIORA ->
Konst ->
Musik
Nyckelord:
musiklärarutbildning, ämnesdidaktik
Postens nummer:
197482
Posten skapad:
2014-05-02 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007