transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

‘Funny bikes’: A comparative/quantitative video analysis of biker logistics (Göteborg and Toulouse)

Författare och institution:
Franck Cochoy (Centre for Retailing & Företagsekonomiska institutionen & Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)); Hélène Ducourant (-); Cédric Calvignac (-); Roland Canu (-); Johan Hagberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centre for Retailing); Daniel Normark (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Centre for Retailing)
Publicerad i:
Mobility Futures, Global Conference, 4-6 September 2013, Lancaster University, UK.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
consumer logistics, bikes, mobility
Postens nummer:
197473
Posten skapad:
2014-05-02 12:17
Posten ändrad:
2014-05-02 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007