transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Agencing mobile consumers: An exploration of the shopping bag and the shaping of consumer agencies in retailing

Författare och institution:
Johan Hagberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring & Centre for Retailing)
Publicerad i:
ESF Exploratory Workshop “Agencing Markets”, Institut d’Etudes Scientifiques de Cargèse (IESC) – FRANCE, 17-20 September,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
consumption, retailing, consumer logistics, mobility, agency, shopping bag
Postens nummer:
197470
Posten skapad:
2014-05-02 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007