transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical literacy in greek children and adolescents

Författare och institution:
Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Idrottsvetenskap / Göteborgs universitet, Idrottshögskolan, ISSN 1653-6991; nr 2
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
Postens nummer:
197414
Posten skapad:
2014-05-01 10:19
Posten ändrad:
2014-05-01 10:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007