transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bland ekar och arter (Nyhetsbrev 8)

Författare och institution:
Frank Götmark (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Antal sidor:
43
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Kort sammanfattning Ekprojektet vid Göteborgs Universitet Vi forskar om skötseln av igenväxta ek-rika blandskogar med naturvärden, där de äldsta träden (i regel ek) är 125-300 år. Markerna vi studerar, som var halvöppna på 50-talet, har nu gott om lövträd och ibland granar. Vi har undersökt om försiktiga koldioxidneutrala biobränsleuttag gynnar den biologiska mångfalden (en hypotes) och behandlar i våra studier även ren naturvårdsskötsel (utan krav på avkastning). De 25 skogarna, spridda över fem län (se karta), studerades före (2000-2002) och efter naturvårdsgallringen (sommaren 2003), och de planeras att studeras minst 20 år. Vi har tre specifika frågor: (1) gynnar naturvårdsgallring ekföryngring, som i regel saknas? (2) Har naturvårdsgallring positiv effekt på övrig biologisk mångfald? (3) Bestäms lokala naturvärden främst av beståndet eller av landskapet? På fråga 1 svarar vi ja - men effekten är svag. För fråga 2 studerar vi kärlväxter, mossor, lavar, svampar, skalbaggar, svampmyggor och landmollusker. Vårt svar är ja, med flera förbehåll. Svaret på fråga tre slutligen, är främst det omgivande landskapet. Det finns även ett antal andra delprojekt med relevans för skoglig naturvård i Ekprojekt. Läs mer i detta Nyhetsbrev och i Nyhetsbrev 1-7 på http://www.bioenv.gu.se/personal/Gotmark_Frank/. Rapporter från projektet listas längst bak i Nyhetsbrevet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Terrestrisk ekologi
Nyckelord:
Naturvård, skyddade områden, skötsel, skog
Ytterligare information:
Nyhetsbrev med 10 populärvetenskapliga artiklar
Postens nummer:
197395
Posten skapad:
2014-04-30 20:40
Posten ändrad:
2016-05-11 12:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007