transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The importance of ethics in environmental economics with a focus on existence values

Författare och institution:
Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Environmental and Resource Economics, 11 s. 429-442
ISSN:
0924-6460
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
197385
Posten skapad:
2014-04-30 16:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007