transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Primary prevention of childhood obesity through counselling sessions at Swedish child health centres: Design, methods and baseline sample characteristics of the PRIMROSE cluster-randomised trial

Författare och institution:
Nora Doering (-); Lena Hansson (-); Elina Scheers Andersson (-); Benjamin Bohman (-); Maria Westin (-); Margaretha Magnusson (-); Christel Larsson (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Elinor Sundblom (-); Mikaela Willmer (-); Margareta Blennow (-); Berit Heitman (-); Lars Forsberg (-); Sanna Wallin (-); Per Tynelius (-); Ata Ghaderi (-); Finn Rasmussen (-)
Publicerad i:
BMC Public Health, 14 ( 335 )
ISSN:
1471-2458
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsovetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
197374
Posten skapad:
2014-04-30 15:00
Posten ändrad:
2014-06-16 16:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007