transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”den Andre” i lärarutbildningen – En studie om den rasifierade svenska studentens villkor i globaliseringens tid

Författare och institution:
Zahra Bayati (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Gothenburg studies in educational sciences / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0436-1121 ; nr 348
ISBN:
978-91-7346-788-9
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Datum för examination:
2014-04-25
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
197334
Posten skapad:
2014-04-30 09:10
Posten ändrad:
2015-01-14 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007