transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Världscirkeln sluts

Författare och institution:
Kenneth Nyberg (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Maria Sjöberg (red.), En samtidig världshistoria, s. 588–610
ISBN:
978-91-44-07437-5
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Stillahavsområdets historia 1500–1800: Under stora delar av perioden fungerade Stilla havet i huvudsak fortfarande som sammanbindande på lokal och regional nivå snarare än transocean. De förbindelser som förekom var likväl mycket viktiga och bestod under större delen av perioden främst av de spanska silvergaljonerna mellan Manila i Filippinerna och Acapulco i Mexico. De var en del i den globala handeln och även viktiga för det kulturella och biologiska utbytet i form av människor, grödor och sjukdomar mellan Europa, Amerika, Oceanien, Asien och Afrika.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Antikvetenskap
Nyckelord:
Stilla havet, kolumbianska utbytet, globalisering, global historia, Stillahavsasien, kolonialism, upptäcktsresor
Ytterligare information:
Kapitlet ingår i en refereegranskad lärobok.
Postens nummer:
197326
Posten skapad:
2014-04-30 08:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007