transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical self esteem- A ten year follow-up study from early adolescence to early adulthood

Författare och institution:
Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Magnus Lindwall (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap & Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Adolescents Medicine and Health, 27 ( 1 ) s. 31-39
ISSN:
0334-0139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
BMI,CYPSPP,longitudinal,pedometers,physical self esteem
Postens nummer:
197312
Posten skapad:
2014-04-29 21:29
Posten ändrad:
2015-04-16 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007