transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Avidity of tetanus and Hib antibodies after childhood acute lymphoblastic leukaemia - implications for vaccination strategies.

Författare och institution:
Torben Ek (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Lotta Mellander (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Mirjana Hahn-Zoric (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 95 ( 6 ) s. 701-6
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To investigate the possible relationship between serum levels and avidities of antibodies against tetanus toxoid (TT) and Haemophilus influenzae type b (Hib) in children that were vaccinated after treatment for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL).
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Antibodies, Bacterial, immunology, Antibody Affinity, Bacterial Capsules, Child, Child, Preschool, Haemophilus Vaccines, immunology, Haemophilus influenzae, immunology, Humans, Polysaccharides, Bacterial, immunology, Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma, immunology, Tetanus Toxoid, immunology
Postens nummer:
197188
Posten skapad:
2014-04-26 17:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007