transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone marrow fibrosis and radiological changes of the long bones in children with acute megakaryocytic leukaemia.

Författare och institution:
Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Birgitta Swolin (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Lotta Mellander (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 87 ( 10 ) s. 1093-6
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The diagnosis of acute megakaryocytic leukaemia (AMkL) may be difficult to establish owing to difficulties in obtaining adequate bone marrow aspirates secondary to bone marrow fibrosis. We describe three children without Down's syndrome under 2 y of age with AMkL. Although none of the patients had the non-random t(1;22) (p13;q13) translocation, bone marrow cells from all patients exhibited chromosome abnormalities with complex karyotypes, including trisomy 21 in two cases. All patients had profound bone marrow fibrosis and characteristic lamellar diaphyseal radiological changes of the long bones.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Bone Marrow, pathology, Fatal Outcome, Female, Fibrosis, Humans, Infant, Leg Bones, radiography, Leukemia, Megakaryoblastic, Acute, microbiology, Male
Postens nummer:
197173
Posten skapad:
2014-04-26 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007