transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects of epinephrine, norepinephrine, magnesium sulfate, and milrinone on survival and the occurrence of arrhythmias in amitriptyline poisoning in the rat.

Författare och institution:
Kai Knudsen (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Critical care medicine, 22 ( 11 ) s. 1851-5
ISSN:
0090-3493
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Cardiac depression is the main adverse effect of severe tricyclic antidepressant poisoning. The aim of this study was to compare the effects of several inotropic drugs on survival and the occurrence of arrhythmias in the treatment of amitriptyline poisoning.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmakologi och toxikologi ->
Toxikologi
Nyckelord:
Amitriptyline, poisoning, Analysis of Variance, Animals, Arrhythmias, Cardiac, chemically induced, mortality, prevention & control, Cardiotonic Agents, therapeutic use, Chi-Square Distribution, Drug Evaluation, Preclinical, Drug Therapy, Combination, Epinephrine, therapeutic use, Magnesium Sulfate, therapeutic use, Male, Milrinone, Norepinephrine, therapeutic use, Poisoning, complications, drug therapy, mortality, Pyridones, therapeutic use, Rats, Rats, Wistar, Survival Analysis, Time Factors
Postens nummer:
197167
Posten skapad:
2014-04-26 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007