transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using TPACK for Analysing Teachers’ Task Design: Understanding Change in a 1:1-Laptop Setting.

Research Highlights in Technology and Teacher Education 2012

Författare och institution:
Martin Tallvid (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); Berner Lindström (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Research Highlights in Technology and Teacher Education 2012,
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Mänsklig interaktion med IKT
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning
Postens nummer:
197044
Posten skapad:
2014-04-24 09:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007