transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

När minnet tar plats. Om etablerandet av kristen materiell kultur i Ranrike under medeltiden

Författare och institution:
Henrik Alexandersson (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Det våras för medeltiden. Vänbok till Thomas Lindkvist. Red. Auður Magnúsdóttir, Henric Bagerius och Lars Hermanson, s. 35-56
ISBN:
978-91-88614-76-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
197032
Posten skapad:
2014-04-23 18:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007