transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The relationship between growth hormone, growth hormone receptor and growth hormone binding proteins in smolting Atlantic salmon

Författare och institution:
Ingibjörg Einarsdottir (Institutionen för biologi och miljövetenskap); Björn Thrandur Björnsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Smolt-conference, Reykjavik, Island, 12-16 August 2013,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
197000
Posten skapad:
2014-04-23 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007