transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Distribution of ghrelin-producing cells and Na+,K+-ATPase in tissues of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus) during early development.

Författare och institution:
Ingibjörg Einarsdottir (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Elisabeth Jönsson (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Björn Thrandur Björnsson (Zoologiska institutionen, zoofysiologi); Deborah M. Power (-)
Publicerad i:
European Aquaculture Scociety, Porto, Potugal, October 5-8, 2010, Conference Program
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
196997
Posten skapad:
2014-04-23 11:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007