transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

We Call for iCAALL: International Collaboration in Asthma, Allergy and Immunology.

Författare och institution:
Jan Lötvall (Krefting Research Centre); Ruby Pawankar (-); Dana V Wallace (-); Cezmi A Akdis (-); Lanny J Rosenwasser (-); Richard W Weber (-); A Wesley Burks (-); Thomas B Casale (-); Richard F Lockey (-); Nikolaos Papadopoulus (-); Stanley M Fineman (-); Dennis K Ledford (-); American Academy of Allergy (-); AAAAI (-); ACAAI (-); EAACI (-); WAO (-)
Publicerad i:
The World Allergy Organization journal, 5 ( 3 ) s. 39-40
ISSN:
1939-4551
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
Ytterligare information:
This editorial is being co-published by Allergy, the Annals of Allergy, Asthma, & Immunology, the Journal of Allergy and Clinical Immunology, and the World Allergy Organization Journal.
Postens nummer:
196923
Posten skapad:
2014-04-17 15:51
Posten ändrad:
2014-05-02 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007