transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased risk of rhinitis symptoms in subjects with gastroesophageal reflux.

Författare och institution:
Johan Hellgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar); Anna-Carin Olin (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Kjell Torén (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin)
Publicerad i:
Acta oto-laryngologica, 134 ( 6 ) s. 615-619
ISSN:
1651-2251
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abstract Conclusion: This study shows that gastroesophageal reflux and tobacco smoke are associated with adult-onset non-infectious rhinitis (NIR). The results support an association between gastroesophageal reflux and upper airway inflammation. Objectives: To examine the incidence of adult-onset NIR in relation to several risk factors. Methods: This is a follow-up study of 3307 randomly selected men and women aged 25-75 years from a general population-based sample. At baseline, the subjects were investigated with questionnaires, a pulmonary function test, blood samples, and FENO. At follow-up 4 years later, all the subjects were mailed a respiratory questionnaire. The incidence of NIR and associated risk factors, such as smoking, atopy, asthma, cough, obesity, and gastroesophageal reflux, was assessed. Results: The response rate at follow-up was 92%. The incidence of new-onset NIR was 14.9/1000 person-years (n = 247). In a regression model including age, gender, obesity, asthma, cough, and atopy, both current smoking (OR 1.7, 95% CI 1.2-2.5, p = 0.002) and gastroesophageal reflux (OR 2.5, 95% CI 1.4-3.1, p < 0.001) were significantly associated with adult-onset NIR.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Non-infectious rhinitis; smoking; obesity; upper airway inflammation
Postens nummer:
196876
Posten skapad:
2014-04-17 11:12
Posten ändrad:
2014-06-24 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007