transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bone conduction hearing sensitivity in normal-hearing subjects: Transcutaneous stimulation at BAHA vs BCI position

Författare och institution:
Sabine Reinfeldt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Hamidreza Taghavi (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system, Chalmers); Måns Eeg-Olofsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar)
Publicerad i:
International journal of audiology, 53 ( 6 ) s. 360-369
ISSN:
1708-8186
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objective: Bone conduction (BC) stimulation closer to the cochlea has previously been shown to give higher cochlear promontory acceleration measured by laser Doppler vibrometry (LDV). This study is investigating whether stimulation closer to the cochlea also gives improved hearing sensitivity. Furthermore, the study compares shifts in hearing sensitivity (BC thresholds) and ear-canal sound pressure (ECSP). Design: BC hearing thresholds and ECSP have been measured for stimulation at two positions: the existing bone-anchored hearing aid (BAHA) position, and a new bone conduction implant (BCI) position that is located closer to the cochlea. Study sample: The measurements were made on 20 normal-hearing subjects. Results: Depending on frequency, the ipsilateral hearing threshold was 3-14 dB better, and the ipsilateral ECSP was 2-12 dB higher for the BCI than for the BAHA position, with no significant differences between threshold and ECSP shifts at group level for most frequencies, and individually only for some subjects. Conclusions: It was found that both the objective ECSP and the subjective hearing threshold measurements gave similar improvement as previous LDV measurements for stimulation closer to the cochlea. One exception was that the LDV measurements did not show the improved sensitivity for frequencies below 500 Hz found here.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Bone conduction, hearing sensitivity, transcutaneous stimulation, bone conduction implant, bone-anchored hearing aid, threshold shift, ear-canal sound pressure, objective measure, normal-hearing subjects
Postens nummer:
196872
Posten skapad:
2014-04-17 10:56
Posten ändrad:
2016-06-29 10:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007