transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexuell eller klonal förökning, det är frågan!

Författare och institution:
Helen Nilsson Sköld (Linnécentrum för marin evolutionsbiologi (CEMEB))
Publicerad i:
Havsutsikt, 1 s. 18-19
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Att föröka sig sexuellt är krångligt och bryter lyckosamma genkombinationer. Trots det är det den absolut vanligaste formen av reproduktion i både djur- och växtriket. Att klona sig verkar dock vara bra på kort sikt och för enskilda individer. Varför sexuell reproduktion dominerar är en av de gamla klassiska frågorna inom biologin. Jag har här gett mig ut i naturen för att fråga några marina arter varför de gör som de gör !
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
reproduktion, kloning, marin
Postens nummer:
196819
Posten skapad:
2014-04-16 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007