transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

HABITAT CHOICE OF BENTHIC SHRIMPS - Results and discussions on shrimp sampling from the Gullmar Fjord on the Swedish west coast, the Faeroe Islands, Inhaca Island in southern Moçambique and the shelf slope of the Bahamas

Författare och institution:
Matz S. Berggren (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
ISBN:
91-628-1331-5
Antal sidor:
40+10papers
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Vasatadens Bokbinderi AB
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Datum för examination:
1994-06-10
Tidpunkt för examination:
10:15
Lokal:
Hörsalen på Kristineberg, Fiskebäckskil
Opponent:
Les Watling
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Etologi
Nyckelord:
Marine caridea, associated shrimps, Habitat choice
Postens nummer:
196771
Posten skapad:
2014-04-15 16:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007