transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shrimps in coral reefs and other habitats in the surrounding waters of Inhaca Island.

Författare och institution:
Matz S. Berggren (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
The Maputo Bay Ecosystem. Bandeira, S. & J. Paula (Eds.), s. 207-213
ISBN:
9789987955930
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
WIOMSA
Förlagsort:
Lissabon
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi ->
Marin ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biologisk systematik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Etologi
Nyckelord:
Associaning shrimps, Inhaca tropical caridea
Postens nummer:
196761
Posten skapad:
2014-04-15 15:14
Posten ändrad:
2014-06-25 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007