transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is stress-induced cardiomyopathy (takotsubo) the cause of elevated cardiac troponins in a subset of septic patients?

Författare och institution:
Björn Redfors (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Yangzhen Shao (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Intensive care medicine, 40 ( 5 ) s. 757-758
ISSN:
1432-1238
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
196678
Posten skapad:
2014-04-14 10:36
Posten ändrad:
2014-07-29 12:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007