transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of intellectual property rights in innovation spaces: The cases of China and India

Författare och institution:
Marcus J Holgersson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik, Chalmers & Institutionen för ekonomi och samhälle, Innovation and Entrepreneurship (IIE))
Publicerad i:
Innovation Spaces in Asia: Entrepreneurs, Multinational Enterprises and Policy / editors: Maureen McKelvey, Sharmista Bagchi-Sen, s. 46-63
ISBN:
978 1 78347 567 4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Edward Elgar
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Immaterialrätt
Chalmers drivkrafter:
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Postens nummer:
196677
Posten skapad:
2014-04-14 10:35
Posten ändrad:
2016-03-09 14:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007