transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

High frequency home-based exercise decreases levels of vascular endothelial growth factor in patients with stable angina pectoris.

Författare och institution:
Smita DuttaRoy (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Jonas Nilsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Ola Hammarsten (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Åsa Cider (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Maria Bäck (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin & Akademistatistik); Bertil Wennerblom (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Mats Börjesson (-)
Publicerad i:
European Journal of Preventive Cardiology, 22 ( 5 ) s. 575-581
ISSN:
2047-4873
E-ISSN:
2047-4881
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In coronary artery disease (CAD), circulating angiogenic factors have been seen to increase, possibly as a response to ischaemia. Regular physical activity (PA) is recommended for prevention and treatment of CAD, but more research is needed to optimise PA regimes. We investigated the effect of home-based high frequency exercise (HFE) on angiogenic cytokines and cardiac markers in patients with stable CAD.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Angiogenesis, vascular endothelial growth factor, stromal derived factor-1, exercise, coronary artery disease
Postens nummer:
196672
Posten skapad:
2014-04-14 10:25
Posten ändrad:
2016-08-25 09:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007